dijous, 19 de febrer de 2015

BASES DEL CONCURS DE HAIKUS BONSAI NATURAEs convoca el concurs d’Haikús Bonsai Natura, dins dels actes de celebració del 25è aniversari de Bonsai Natura.

CARACTERÍSTIQUES DEL CONCURS
Els participants concursaran amb un text que consistirà en un recull de quatre haikús, un per a cada estació de l'any (hivern, primavera, estiu i tardor).

Els reculls, així com els haikús que continguin, han de ser inèdits (no hauran estat publicats en cap mitjà) i originals, en català o castellà (tots els haikús que contingui cada recull seran en el mateix idioma).

Es podran enviar fins a un total de 2 reculls per participant.

PRESENTACIÓ DELS HAIKÚS

Els participants hauran d’enviar els reculls al correu electrònic bonsainatura.haiku@gmail.com en dos arxius en format PDF o Word, un amb els haikús, signats amb pseudònim, i un altre amb les dades personals (nom, cognoms, data de naixement, telèfon, mail i lloc de residència), en el qual també hi constarà el pseudònim.

DATES D'ADMISSIÓ


El concurs començarà el 15 de febrer 2015 i finalitzarà l’1 de maig 2015.

JURAT


El jurat estarà format per:

Shigeko Suzuki, professora de japonès de l'UAB, traductora de japonès i responsable del grup d’Haikús de Barcelona.

Àngel Ferrer i Casals, catedràtic emèrit de la Universitat d'Estudis Estrangers de Kyoto, estudiós i traductor d'haikús del japonès.

Joan Cuervas Merino, president de Bonsai Natura.

El jurat tindrà la facultat de declarar desert el premi si la qualitat dels textos no és suficient o no s'adapten a les normes del concurs.

El resultat del concurs es donarà a conèixer a través del blog http://bonsainatura.blogspot.com.es/ a finals del mes de maig. Bonsai Natura es posarà en contacte amb els guanyadors a través del correu electrònic facilitat pels concursants.

PREMIS

El concurs tindrà tres premis: primer premi, 150€; segon premi, un curs d’iniciació al Bonsai; tercer premi, un curs d'Ikebana, tots dos organitzats per Bonsai Natura, Associació Bonsai del Bages.

El cursos no podran ser canviats per altres premis ni per diners en efectiu.

El lliurament de premis es farà el dissabte 6 de juny durant la celebració de l'exposició Bonsai Natura, al Centre Cultural El Casino de Manresa.

Si els guanyadors no hi poguessin assistir, Bonsai Natura es posarà en contacte amb ells per fer-los arribar el premi.

Tots els reculls d’haikús es publicaran en el blog de l'associació,  http://bonsainatura.blogspot.com.es/ , amb el pseudònim de l'autor.

CESSIÓ DE DRETS DELS AUTORS

Els concursants acceptaran cedir a Bonsai Natura el drets de publicació i comunicació dels reculls d'haikus en qualsevol suport i mitjà.

Bonsai Natura, Associació Bonsai del Bages, podrà publicar en un llibre una selecció o la totalitat dels reculls, fent constar els autors dels mateixos.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el concurs suposa la plena i total acceptació d'aquestes bases.

DIFUSIÓ D'AQUESTES BASES


Bonsai Natura, Associació Bonsai del Bages, autoritza la difusió d'aquestes bases a qui ho cregui oportú, sempre que se’n respectin la forma i el contingut.Col.labora Associació Cultural Tot Lletres

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Introdueix el comentari si ho desitges.